rin art association

2020.6.21(Sun.) - 8.16(Sun)

constellation #01

rin art association is pleased to announce the opening of a group exhibition showcasing works of 22 artists linked to the gallery.

A wide variety of artworks gather at the exhibition hall, where each viewer is invited to discover one’s own links—as if finding a constellation of stars.

Please visit us for this rare occasion to see the works of all our artists come together.

Artists:Yoshio Shirakawa, Shigeyuki Cho, Takehiko Okamoto, Tsuyoshi Higashijima, Kengo Kito, Kae Masuda, Momo Yoshino, Toshihiko Mitsuya, Keita Miyazaki, Mineki Murata, Nozomi Suzuki, Hiroshi Takizawa, Takehito Koganezawa, Hiraku Suzuki, Sohei Nishino, Yuki Tawada, Daisuke Yokota, Naohiro Utagawa, Kenta Cobayashi, yang02, Keita Mori, Yasuhiko Hayashi

Installation View